پروفایل Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero


دیدن Cristiano Ronaldo Dos Santos Avieroدر بازی های سابلینت

Latest threads started by Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Injuries . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 9931 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Guild Challenge . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 3 12813 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
WTF????? . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 7 12102 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Strategy . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 5 12562 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Fouls . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 6 10352 اینجا . درتاریخ fada623 توسط
New player . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 10682 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Announcements . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 10308 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Remove the Leader . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 17 16318 اینجا . درتاریخ Ben (MK) توسط
Training matches money . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 9954 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
A whole lot of bugs . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 8 10688 اینجا . درتاریخ THE SODOMISER توسط
Empty map . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 10170 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
1 gold ball . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 11030 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Equality in guild challenge . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 10389 اینجا . درتاریخ Rutanshu توسط
Can't assign training points . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 10092 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
POINTS IN GUILD CHALLEGE . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 9 13136 اینجا . درتاریخ Stubbsy15 توسط
Call Of Champions . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 19 16652 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Toughness . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 10140 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
bug in guild tournaments . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 10080 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
new teams in map . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 2 10570 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Multiple teams . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 9488 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط

Latest threads replied by Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Why are the Iranians given special privileges? . درتاریخ The Man Who SN Banne… توسط 11 16053 اینجا . درتاریخ ShaunC توسط
Keeper huge long kicks . درتاریخ Guest 7TR0Y توسط 1 9374 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
MADE IN SPAIN (Tu gremio hispano) . درتاریخ PIPO68 توسط 14 18844 اینجا . درتاریخ PIPO68 توسط
a way to upgrade guild to have more players . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 3 11206 اینجا . درتاریخ guest_1466682602374 توسط
global chat / world chat . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 4 12173 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
private message between players . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 8 13032 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Promoting to leader . درتاریخ Willian fc توسط 3 11279 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
retirement age . درتاریخ PL TEAM توسط 2 8979 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
CHAMPIONS LEAGUE . درتاریخ PL TEAM توسط 4 8651 اینجا . درتاریخ Ferocious Bubble Eat… توسط
BUG DURING THE MATCH . درتاریخ PL TEAM توسط 23 28209 اینجا . درتاریخ THE SODOMISER توسط
Strategy Instructions . درتاریخ Dashintino توسط 12 19091 اینجا . درتاریخ gareth82 توسط
Jerseys . درتاریخ Tyuube توسط 2 11786 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
names of members in forum . درتاریخ THE SODOMISER توسط 4 15129 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
top score = golden balls . درتاریخ Nicola Di Russo توسط 3 11768 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
agression vs yellow cards . درتاریخ THE SODOMISER توسط 9 12596 اینجا . درتاریخ y0ky توسط
How to unlock the last land? . درتاریخ Fanans توسط 11 23217 اینجا . درتاریخ Ghost Shadow توسط
Patch 3.2 . درتاریخ PierrotLL توسط 32 43733 اینجا . درتاریخ Newport County توسط
HATTRICK . درتاریخ PIPO68 توسط 6 13891 اینجا . درتاریخ 4502313 توسط
Daily or Weekly event to get golden balls . درتاریخ Rasy Syahputra توسط 2 10817 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Striker keeps running back to own half in a one-to-one situa... . درتاریخ Ghost Shadow توسط 9 15897 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط