پروفایل Jugular


دیدن Jugularدر بازی های سابلینت

Latest threads started by Jugular

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Good Defence . درتاریخ Jugular توسط 5 8128 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
Profanity in the game . درتاریخ Jugular توسط 8 7826 اینجا . درتاریخ Waspy Tiger توسط
Players out of position . درتاریخ Jugular توسط 28 24558 اینجا . درتاریخ Silviu Stanciulescu توسط
Top 100 ranking . درتاریخ Jugular توسط 0 7563 اینجا . درتاریخ Jugular توسط

Latest threads replied by Jugular

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
“Yesterday, MB seems so far away” . درتاریخ Fishguard & Goodwick… توسط 84 31459 اینجا . درتاریخ Peanut Butta توسط
New Patch 7.0 is a Mess . درتاریخ DHSFP توسط 36 23350 اینجا . درتاریخ Rewa.Hard توسط
Top 5 Annoying Players . درتاریخ PastorJack توسط 122 43572 اینجا . درتاریخ Black Monks توسط
To/Aan Askuus . درتاریخ The real Mayhem توسط 16 16144 اینجا . درتاریخ Black Monks توسط
Name your top 3! . درتاریخ The real Mayhem توسط 12 19164 اینجا . درتاریخ Fishguard & Goodwick… توسط
Juggernauts can't win without resorting to underhanded metho... . درتاریخ Dreadlocked warriors توسط 61 25412 اینجا . درتاریخ Dreadlocked warriors توسط
Hall of famers. . درتاریخ Caernarfon RFC توسط 32 18500 اینجا . درتاریخ Caernarfon RFC توسط
Good Defence . درتاریخ Jugular توسط 5 8128 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
Problems accessing RM tonight . درتاریخ guest_1444417748347 توسط 9 9888 اینجا . درتاریخ DHSFP توسط
Sunday 20:00 hrs British Summer Time . درتاریخ Brian Greenfield توسط 20 27351 اینجا . درتاریخ Taffy's Dragons. توسط
Goodbye forum . درتاریخ Black Monks توسط 4 7269 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
is this the place for a bit of a laugh and taking the piss o... . درتاریخ killerkiwis توسط 18 19757 اینجا . درتاریخ Jugular توسط
Developers - This game is dying and you are losing your best... . درتاریخ Welsh Wizzards توسط 49 40824 اینجا . درتاریخ Jokersss توسط
Squad sizes . درتاریخ guest_1441357061324 توسط 15 15186 اینجا . درتاریخ Waspy Tiger توسط
Introducing FAIRGAME . درتاریخ BeastieBoys توسط 83 49982 اینجا . درتاریخ Ian_B33 توسط
Vote on preferred changes . درتاریخ Waspy Tiger توسط 42 45629 اینجا . درتاریخ Taff y Ddraig-Segur توسط
A season into reduced MB . درتاریخ Taff y Ddraig-Segur توسط 32 21797 اینجا . درتاریخ killerkiwis توسط
Profanity in the game . درتاریخ Jugular توسط 8 7826 اینجا . درتاریخ Waspy Tiger توسط
Guild Challenge - opponent average star value . درتاریخ Xino73 توسط 8 12229 اینجا . درتاریخ killerkiwis توسط
Players out of position . درتاریخ Jugular توسط 28 24558 اینجا . درتاریخ Silviu Stanciulescu توسط