پروفایل Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero


دیدن Cristiano Ronaldo Dos Santos Avieroدر بازی های سابلینت

Latest threads started by Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Injuries . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 4948 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Guild Challenge . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 3 6073 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
WTF????? . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 7 5328 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Strategy . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 5 5644 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Fouls . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 6 5188 اینجا . درتاریخ fada623 توسط
New player . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 5726 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Announcements . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 5074 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Remove the Leader . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 17 8747 اینجا . درتاریخ Ben (MK) توسط
Training matches money . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 5112 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
A whole lot of bugs . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 8 5584 اینجا . درتاریخ THE SODOMISER توسط
Empty map . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 5253 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
1 gold ball . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 5670 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Equality in guild challenge . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 5410 اینجا . درتاریخ Rutanshu توسط
Can't assign training points . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 5504 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
POINTS IN GUILD CHALLEGE . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 9 6451 اینجا . درتاریخ Stubbsy15 توسط
Call Of Champions . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 19 9156 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Toughness . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 5767 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
bug in guild tournaments . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 5206 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
new teams in map . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 2 5425 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Multiple teams . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 4762 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط

Latest threads replied by Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Why are the Iranians given special privileges? . درتاریخ The Man Who SN Banne… توسط 11 3762 اینجا . درتاریخ ShaunC توسط
Keeper huge long kicks . درتاریخ Guest 7TR0Y توسط 1 2374 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
MADE IN SPAIN (Tu gremio hispano) . درتاریخ PIPO68 توسط 14 8111 اینجا . درتاریخ PIPO68 توسط
a way to upgrade guild to have more players . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 3 4354 اینجا . درتاریخ guest_1466682602374 توسط
global chat / world chat . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 4 4981 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
private message between players . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 8 4706 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Promoting to leader . درتاریخ Willian fc توسط 3 5570 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
retirement age . درتاریخ PL TEAM توسط 2 4176 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
CHAMPIONS LEAGUE . درتاریخ PL TEAM توسط 4 3883 اینجا . درتاریخ Ferocious Bubble Eat… توسط
BUG DURING THE MATCH . درتاریخ PL TEAM توسط 23 10631 اینجا . درتاریخ THE SODOMISER توسط
Strategy Instructions . درتاریخ Dashintino توسط 12 9386 اینجا . درتاریخ gareth82 توسط
Jerseys . درتاریخ Tyuube توسط 2 4999 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
names of members in forum . درتاریخ THE SODOMISER توسط 4 5729 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
top score = golden balls . درتاریخ Nicola Di Russo توسط 3 4599 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
agression vs yellow cards . درتاریخ THE SODOMISER توسط 9 5721 اینجا . درتاریخ y0ky توسط
How to unlock the last land? . درتاریخ Fanans توسط 11 11138 اینجا . درتاریخ Ghost Shadow توسط
Patch 3.2 . درتاریخ PierrotLL توسط 32 17252 اینجا . درتاریخ Newport County توسط
HATTRICK . درتاریخ PIPO68 توسط 6 5924 اینجا . درتاریخ 4502313 توسط
Daily or Weekly event to get golden balls . درتاریخ Rasy Syahputra توسط 2 4812 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Striker keeps running back to own half in a one-to-one situa... . درتاریخ Ghost Shadow توسط 9 5928 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط