پروفایل Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero


دیدن Cristiano Ronaldo Dos Santos Avieroدر بازی های سابلینت

Latest threads started by Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Injuries . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 5824 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Guild Challenge . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 3 7365 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
WTF????? . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 7 6363 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Strategy . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 5 6802 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Fouls . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 6 6101 اینجا . درتاریخ fada623 توسط
New player . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 6598 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
Announcements . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 6018 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Remove the Leader . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 17 9897 اینجا . درتاریخ Ben (MK) توسط
Training matches money . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 5942 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
A whole lot of bugs . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 8 6513 اینجا . درتاریخ THE SODOMISER توسط
Empty map . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 6208 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
1 gold ball . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 6540 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Equality in guild challenge . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 6313 اینجا . درتاریخ Rutanshu توسط
Can't assign training points . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 4 6242 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
POINTS IN GUILD CHALLEGE . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 9 7520 اینجا . درتاریخ Stubbsy15 توسط
Call Of Champions . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 19 10204 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Toughness . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 1 6506 اینجا . درتاریخ PierrotLL توسط
bug in guild tournaments . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 5966 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
new teams in map . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 2 6199 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Multiple teams . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط 0 5528 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط

Latest threads replied by Cristiano Ronaldo Dos Santos Aviero

موضوع ها ارسال ها بازدید ها ارسال قبلی
Why are the Iranians given special privileges? . درتاریخ The Man Who SN Banne… توسط 11 6111 اینجا . درتاریخ ShaunC توسط
Keeper huge long kicks . درتاریخ Guest 7TR0Y توسط 1 3574 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
MADE IN SPAIN (Tu gremio hispano) . درتاریخ PIPO68 توسط 14 9879 اینجا . درتاریخ PIPO68 توسط
a way to upgrade guild to have more players . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 3 5499 اینجا . درتاریخ guest_1466682602374 توسط
global chat / world chat . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 4 6150 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
private message between players . درتاریخ Diogo Marinho Sa توسط 8 6079 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Promoting to leader . درتاریخ Willian fc توسط 3 6643 اینجا . درتاریخ Vishal - Liverpool توسط
retirement age . درتاریخ PL TEAM توسط 2 4891 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
CHAMPIONS LEAGUE . درتاریخ PL TEAM توسط 4 4595 اینجا . درتاریخ Ferocious Bubble Eat… توسط
BUG DURING THE MATCH . درتاریخ PL TEAM توسط 23 13275 اینجا . درتاریخ THE SODOMISER توسط
Strategy Instructions . درتاریخ Dashintino توسط 12 10868 اینجا . درتاریخ gareth82 توسط
Jerseys . درتاریخ Tyuube توسط 2 6152 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
names of members in forum . درتاریخ THE SODOMISER توسط 4 6728 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
top score = golden balls . درتاریخ Nicola Di Russo توسط 3 5769 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
agression vs yellow cards . درتاریخ THE SODOMISER توسط 9 6783 اینجا . درتاریخ y0ky توسط
How to unlock the last land? . درتاریخ Fanans توسط 11 13060 اینجا . درتاریخ Ghost Shadow توسط
Patch 3.2 . درتاریخ PierrotLL توسط 32 21140 اینجا . درتاریخ Newport County توسط
HATTRICK . درتاریخ PIPO68 توسط 6 7366 اینجا . درتاریخ 4502313 توسط
Daily or Weekly event to get golden balls . درتاریخ Rasy Syahputra توسط 2 5835 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط
Striker keeps running back to own half in a one-to-one situa... . درتاریخ Ghost Shadow توسط 9 7592 اینجا . درتاریخ Cristiano Ronaldo Do… توسط