شیرین کارکنان نیترو شما پدران شما, شما همجنس گرایان!!!

11/05/19 23:47
بازیکنان ایرانی این بازی بسیار احمق هستند و تنها از یکدیگر کپی کرده و از کمک های فنی از مدیر فنی کثیف ایرانیان استفاده می کنند. مردم احمق که باید نت بال بازی کند زیرا همه این متقلب همجنس گرایان و داشتن رابطه جنسی با یکدیگر تمام وقت. اگر نه ، آنها رابطه جنسی با بز. رشد و بازی فوتبال. متوقف کردن بازی netball ، شما احمق احمقانه گی. توپ بلند; فوتبال یک طرفه ، و غیره. شاید ایران در صورت استفاده از تمام این تاکتیک های غیر فوتبال احمق ، برنده هر جام جهانی شود. لعنت به شما ، شما احمق همجنس گرایان.