به همه Fuckers احمق بز و گوسفند در ایران.

31/05/19 02:26
یک طرفه احمق ایرانی و فوتبال طولانی توپ برای بزدل و همجنس گرایان. بازی فوتبال مناسب ، و یا رفتن به فاک بز مانند آنچه شما مانند انجام در کنار فرض تشکرها یکدیگر.

شما یک رسوایی به ایران, به خصوص تیم های از اصناف برتر که شما نیاز به تقلب با کمک از مدیر فنی ایران, که مادر من هر روز و شب فیلم.

آیا آقایان یا خانم ها در ایران وجود ندارد ؟ فقط افراد متقلب و احمقانه???? Hahahahahahaha!!!!!